تاريخچه ما

شرکت خدمات حمل و نقل دریان سفر امید تحت هدایت مدیران و خبرگان صنعت حمل و نقل مسافر در شهریور سال ۱۳۹۶ راه اندازی گردید. فعالیتهای عملیات و پشتیبانی در این شرکت از بدو تاسیس آن بطور مستمر به انجام رسیده است. توسعه خدمات، افزایش كاركنان پشتیبانی کننده در سطح کشور، نیاز به تخصص های گوناگون در حوزه حمل و نقل، ارائه خدمت بهتر به مشتریان و توسعه حمل و نقل مسافر از طریق روش های نوین از علل اصلی تشکیل این شرکت بوده است.

پس از سالها تجربه بر آن شدیم كه ارائه خدمات حمل و نقل را از حالت سنتی و قدیمی خارج كرده و با كمك فناوری اطلاعات و استفاده از ناوگان جوان و مجهز به امكانات بروز دنیا و همچنین كاركنان ستادی و عملیاتی مسلط و آموزش دیده در زمینه ارائه خدمات با كیفیت مجموعه ای را در قالب شركت خدمات حمل و نقل بنا نهادیم.

این شركت در طول بقای خود همواره سعی نموده از بهترین و جدیدترین روش های روز دنیا جهت ارائه خدمات حمل و نقل استفاده كند و در این راستا اقدام به تقویت و بروزرسانی دو بازوی اصلی و تواتمند خود یعنی نیروی انسانی خبره (كاركنان اداری و سفیران ناوگان) و نیز وسائل نقلیه و خودروهای مسافربری جوان و مجهز به امكانات كافی و مناسب نموده است.

تماس با ما