سؤالات متداول

جهت رزرو خودرو برای تورهای داخلی چند روز قبل از شروع برنامه بايد درخواست خود را ارسال كنيم ؟
- حداقل 2 روز قبل از شروع برنامه بايد درخواست خود را ارسال نماييد .
جهت رزرو خودرو برای تورهای ورودی چند روز قبل از شروع برنامه بايد درخواست خود را ارسال كنيم ؟
- حداقل 10 روز قبل از شروع برنامه بايد درخواست خود را ارسال نماييد .
آيا سرويس دهی به كشورهاي همسايه هم داريد ؟
- بله براي كشورهاي هم مرز سرويس دهی موجود است .
بعد از ثبت درخواست چه مدت زمان ميبرد تا خودرو مورد نظر انتخاب شود ؟
- كمتر از 12 ساعت زمان ميبرد تا خودرو مناسب با درخواست شما مشخص شود .

تماس با ما