میدل باس YOUTANG

 

ظرفیتتعداد چمدانآمپلي فاير و ميكروفوننمایشگر LCDتهویه مطبوعكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیهکمربند ایمنی
30 عدد16 عدددارددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • دريچه مجزای ورودی هوا براي هر صندلی
 • محفظه بالاسری
 • چراغ مطالعه
 • ساعات ديجیتال
 • درب جلو از نوع كشويی، پنوماتیك و داراي يك درب اضطراری
 • پنجره هاي يك تكه ( پنجره كشويي رديف آخر )
 • دستگیره صندلی متحرک


میدل باس پیشرو

 

ظرفیتتعداد چمدانآمپلي فاير و ميكروفوننمایشگر LCDتهویه مطبوعكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیهکمربند ایمنی
30 عدد16 عدددارددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • كانال هوا رسان لوكس
 • دريچه هاي قابل كنترل هوا
 • محفظه بالاسری
 • چراغ مطالعه
 • ساعات ديجیتال
 • دو عدد درب مسافر تاشو با عملكرد پنوماتیك


میدل باس مان

 

ظرفیتکمربند ایمنیآمپلي فاير و ميكروفوننمایشگر LCDتهویه مطبوعكپسول آتش نشانیچكش اضطراریجعبه کمک های اولیهچراغ مطالعه
30 عدددارددارددارددارددارددارددارددارد

مشخصات و جزئیات                                  

ساير امكانات رفاهی :

 • چراغ جعبه بار
 • ساعت ديجيتال
 • چراغ کابين راننده
 • چراغ های سقف
 • فن تهويه هوا
 • لامپ نشانه گر چراغ ها
 • پمپ آب بخاری
 • دو عدد درب مسافر تاشو با عملكرد پنوماتيك