مهلت ارسال مشخصات فعالین ناوگان حمل و نقل عمومی جهت پرداخت تسهیلات به شاغلین آسیب دیده در اثر شیوع بیماری کرونا

ابلاغ بخشنامه بهره مندی شاغلین شرکت های حمل و نقل و رانندگان از تسهیلات ویژه کرونا
25 خرداد 1399
مهلت ارسال مشخصات رانندگان فعال در ناوگان حمل ونقل درون شهری به منظور اصلاح فهرست اعلامی سازمان تأمین اجتماعی
26 مرداد 1399

مهلت ارسال مشخصات فعالین ناوگان حمل و نقل عمومی جهت پرداخت تسهیلات به شاغلین آسیب دیده در اثر شیوع بیماری کرونا

به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل و شهرداران شهرداری‌های فاقد سازمان حمل و نقل می‌رساند:

نظر به اجرای طرح پرداخت تسهیلات به شاغلین آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و با توجه به زمان‌بر بودن اجرای طرح مذکور و لزوم ارسال فهرست مشخصات فعالین حوزه حمل و نقل درون‌شهری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد مشمول، ضروری است حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 12/05/1399 نسبت به ارسال لیست حاوی مشخصات کلیه افراد فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی در قالب فایل اکسل با فرمت مشخص شده در وبسایت اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی سراسرکشور، همراه با نامه اداری به تاریخ روز به پست الکترونیک به نشانی union.info1387@gmail.com  ویژه شهرداری‌های فاقد سازمان و dabir@upto.ir ویژه سازمان‌های حمل و نقل وابسته به شهرداری اقدام نموده و از دبیرخانه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی سراسرکشور تائیدیه دریافت نمایند.

تماس با ما